Naše služby

Kontaktujte nás

Nabízíme tribuny a pódia pro malé i velké akce v rozsahu od jednoduchých konstrukcí po luxusní provedení. Výhodou našich konstrukcí je vysoká únosnost a tuhost, tedy i zaručená bezpečnost za dostupné ceny. Na vyžádání dodáme statický výpočet na danou konstrukci.

K stání pouze z lešení Layher Allround ( levná alternativa )

 • výška stupňů 0,50 m
 • standardní šířka stupňů 0,73 m nebo 1,09 m ( mohou být i šířky větší )
 • použity ocelové podlahy
 • možnost 1-tyčového zábradlí výšky 1,0 m na jednotlivých stupních
 • únosnost do 4,0 kN / m2

K stání nebo k sezení z lešení Layher Event-systém
( elegantní alternativa )

 • výška stupňů 0,17 m
 • šířka stupňů 0,86 m
 • použity speciální dílce – překližka s povrchovou úpravou
 • možnost použít i vlastní židle
 • únosnost do 5,0 kN / m2

K stání nebo k sezení ze systému Layher-Nüssli ( luxusní alternativa )

 • tvar a rozměry dle jakéhokoliv zadání
 • vhodné pro akce nad 1.000 míst
 • nutné zajistit přípravu dodávky cca 1 měsíc předem
 • únosnost až do 7,5 kN / m2
Kontaktujte nás

Z lešení Layher Allround ( levná alternativa )

 • výška dle požadavku od 0,20 m do jakékoliv výšky po cca 0,50 m
 • povrch pódia z desek DOKA šroubovaných na fošny
 • možnost ochrany proti dešti plachtovou nebo ocelovou střechou
 • únosnost do 3,5 kN / m2

Z lešení Layher Event-systém ( luxusní alternativa )

 • výška dle požadavku od 0,40 m do jakékoliv výšky po cca 0,50 m
 • povrch pódia – speciální dílce ( překližka s povrchovou úpravou )
 • možnost ochrany proti dešti plachtovou nebo ocelovou střechou
 • únosnost do 5,0 kN / m2
Kontaktujte nás

Nabízíme originální díly lešení Layher za dostupné ceny.

Použité lešení Layher

 • lešení nejvyšší kvality za nízkou ceny
 • stáří max. do 5 let
 • veškeré díly zkontrolovány a nefunkční vyřazeny
 • v případě omylu okamžitá výměna

Pojízdná lešení Layher – nové i použité

 • nabízíme veškerý sortiment pojízdných lešení Layher
 • veškeré ceny dostupné
 • kvalita dodávky garantována

Speciální sloupek lešení Layher–SUPERSTAR

 • doplňkový díl k lešením typu Layher Blitz a Layher Allround ( a jejich kopiím )
 • tento díl zajišťuje optimální kombinaci obou systémů použitím pouze 1 speciálního prvku
 • sestavy se sloupky SUPERSTAR mají všechny výhody z obou systémů, jsou používány výhradně běžné díly
 • touto kombinací systémů Allround a Blitz dochází k snížení hmotnosti i ceny sestav
 • konstrukce mají obdobně vysoké parametry pro zatížení jako systém Layher Allround
 • systém umožňuje i montáž konstrukcí bez podlah
 • výrobek byl řádně vyzkoušen Státní zkušebnou VÚBP v Praze

Nabízíme pronájem všech typů lešení Layher za dostupné ceny s montáží nebo i bez montáže.

Kontaktujte nás

Nabízíme dodávky speciálních konstrukcí na bázi lešení Layher za dostupné ceny. Máme speciálně vyškolené pracovníky i horolezce pro montáže lešení v jakémkoliv rozsahu.

Lešení na konzolách

 • lehké konzoly na stěnu ( do 5 pater lešení Layher )
 • těžké konzoly na stěnu ( do 20 pater lešení Layher )

Zavěšená lešení

 • vyřešíme každý složitý problém se zavěšeným lešením

Podpěrná lešení

 • nabízíme dodávku podpěr z lešení Layher
 • nabízíme možnost montáže jakékoliv podpěry
Kontaktujte nás

Nabízíme možnost vyhotovení dokumentace na lešení Layher nebo jeho kopií za dostupné ceny. Po dohodě jsme schopni zajistit dokumentaci i pro jiné systémy lešení.

Projekty lešení Layher

 • návrhy konstrukcí z lešení Layher nebo jeho kopií za nízkou ceny
 • zpracování projektové dokumentace na lešení Layher
 • zajistíme technický dozor projektanta lešení

Statické posudky na lešení Layher

 • vypracujeme statický posudek na jakoukoliv konstrukci z lešení Layher
 • zajistíme vypracování statického posudku na konstrukce z libovolného lešení
 • zajišťujeme odborné posudky na lešení Layher

Kontrolní prohlídky konstrukcí z lešení Layher

 • zajišťujeme pravidelné kontrolní prohlídky lešení Layher včetně protokolu o prohlídce

Zkoušení kotev

 • zajišťujeme zkoušení kotev na jakémkoliv lešení včetně protokolu o zkoušce

Školení lešenářů

 • zajišťujeme vstupní i opakovací školení lešenářů na systémy lešení Layher
 • zajišťujeme proškolení uživatelů lešení Layher
Kontaktujte nás

Nabízíme prodej mechanických tahoměrů na zkoušení kotev lešení. Tato důležitá pomůcka pro kontrolu kotevních sil u jakéhokoliv lešení by neměla chybět u žádného dodavatele lešení. Nabízený přístroj má přesnost měření 0,5 kN a jeho rozsah je 0,0 kN – 8,0 kN.

Výhody našeho výrobku :

 • velice jednoduchá obsluha
 • možnost pravidelné kalibrace u výrobce ( 1 x za 2 roky )
 • dostupná cena
Kontaktujte nás

Nabízíme prodej stavebních výtahů a vrátků firmy GEDA včetně servisu.